Verruil een steen voor meer groen in de tuin. Maak van je tuin een levende tuin!

Verruil een steen voor meer groen in de tuin. Maak van je tuin een levende tuin!

Wat is De Levende Tuin?

In een levende tuin kun je de natuur zien, voelen, horen, ruiken en proeven. Rondom je eigen huis wordt het fijner en gezonder voor jezelf, kinderen en dieren.

Wat een beetje groen met mensen en dieren doet, is van onschatbare waarde. Groen geeft inspiratie, plezier en ontspanning. Groen is goed voor je gezondheid. Groen helpt ons tegen wateroverlast, groen zuivert de lucht. Groen verhoogt de kwaliteit van ons leven en verbetert het milieu. Je kunt er zelfs van eten! En niet alleen wij, ook vogels, vlinders en egels vinden voedsel in het groen.

Geef groen de ruimte. Laat groen meer leven. Gewoon rondom je eigen plek! Ruil stenen in voor planten en bloemen. Het weghalen van één steen maakt al verschil. Straten, buurten en steden fleuren op, kinderen kunnen lekker ravotten, vogels, vlinders en andere dieren krijgen weer ruimte.

Daarom. Doe ook mee. Breng je omgeving tot leven met meer bloemen, planten en ander groen.

Maak van je tuin, een levende tuin!

Biodiversiteit

Kies groen waar dieren van kunnen eten

Zonder dieren geen levende tuin. In ons land is steeds minder ruimte voor vogels, vlinders en insecten. Veel bijen-, vlinder- en libellensoorten worden bedreigd met uitsterven. Een beetje groen in elke tuin is genoeg om ze te redden.

Energie

Bespaar op uw energierekening!

Omdat planten water verdampen, verkoelen ze de omgeving. Alle levende tuinen in een buurt verkoelen de omgeving tot wel twee kilometer afstand. Groen is dus een perfect middel om de stijgende temperaturen een halt toe te roepen. Als je groen bovendien slim plant, kun je er ook energie mee besparen.

De noodzaak

We worstelen met milieuthema’s zoals klimaatverandering, hogere temperaturen in de stad, wateroverlast bij hevige regenval en grote hoeveelheden CO2 en fijnstof in de lucht wat invloed heeft op onze gezondheid. Meer groen om ons heen helpt mee dat allemaal te verbeteren. Want groen nodigt kinderen uit tot buitenspelen. Bovendien is meer ruimte voor natuur goed voor het milieu. Regenwater kan makkelijker weg en bomen, planten en bloemen zuiveren de lucht. Dus hoe meer groen om ons heen, hoe beter dat is voor onze gezondheid!

Als je alle tuinen in Nederland bij elkaar zou optellen, kom je uit op een gebied dat tien keer zo groot is als Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Alle levende tuinen samen maken zowel steden als dorpen stukken aantrekkelijker voor mensen, dieren en planten.

Water

Water in de tuin

Water in de tuin zorgt voor vogels, libellen en vlinders. Bovendien geeft het water een rustgevend gevoel en verdringt het hinderlijke achtergrondgeluiden. Vijvers zorgen ook voor verkoeling op warme dagen. Veel planten en dieren zijn afhankelijk van schoon water en vinden hun woonplaats in de vijver.

Bodem

Zorg voor een levende bodem

De bodem is de basis van elke levende tuin. Bacteriën, schimmels, insecten en regenwormen in de grond zorgen dat de voedingsstoffen binnen het bereik van de planten komen. Ze zijn essentieel voor gezonde en vitale planten en bloemen.

De toekomst

Iedereen kan bijdragen aan een gezonde en groene omgeving. Elke handeling telt, hoe klein ook. Hoe mooi is het, als heel Nederland over een aantal jaar groen kleurt?

Nu al woont tweederde van de Nederlandse bevolking in stedelijke gebieden. Rond 2030 zal dit meer dan driekwart zijn. Dat legt een steeds grotere druk op onze omgeving, onze gezondheid, ons welzijn en dat van de natuur. Met een levende tuin of daktuin verfraaien we onze eigen tuin en verbeteren we tegelijkertijd de kwaliteit van de wijk, het industrieterrein en het kantorenpark.

De Levende Tuin is een beweging. Het zorgt ervoor dat we anders gaan denken over bestrating, waterafvoer, dieren en beplanting. Iedereen kan meedoen. Het zijn kleine dingen die het verschil maken. Alle handelingen samen zorgen voor een grote, echte verandering: een beter evenwicht tussen stad en natuur.

Een levende tuin maken, doen we niet alleen. Want hoe meer mensen meedoen, hoe meer leven! Voor informatie, advies, inspiratie, aanleg en onderhoud van een levende tuin, zijn onderstaande organisaties beschikbaar.

NL Greenlabel werkt samen met een netwerk van bedrijven aan een toekomstbestendige, groene leefomgeving.
nlgreenlabel.nl
Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners VHG brengt namens haar leden de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht van een breed publiek.
vhg.org
facebook.com/langlevendetuin
Tuinbranche Nederland zet zich – als brancheorganisatie voor alle tuincentra in Nederland – in voor een groene leefomgeving.
tuinbranche.nl
Het Netwerk Groene Bureaus (NGB) is de brancheorganisatie voor adviesbureaus op het gebied van ecologisch advies en onderzoek.
netwerkgroenebureaus.nl
De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL) is een vereniging die zich inzet voor de kwaliteit van de tuin- en landschapsarchitectuur.
nvtl.nl
Vereniging Stadswerk Nederland is een netwerk gericht op internationale kennisuitwisseling over de openbare ruimte.
stadswerk.nl
De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland.
bomenstichting.nl
Groei & Bloei is een vereniging van tuin- en natuurliefhebbers die zich inzet voor een groene samenleving.
groei.nl
De Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) ondersteunt bijenhouders en richt zich op het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor bijen.
bijenhouders.nl
De Vlinderstichting maakt zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.
vlinderstichting.nl
Het Groene Loket inspireert en faciliteert bewoners(groepen) bij de aanschaf en aanleg van groene daken.
hetgroeneloket.nl
Stichting Steenbreek werkt samen met gemeenten, waterschappen en provincies aan het vergroenen van de leefomgeving.
operatiesteenbreek.nl
Wilde Weelde is een vakvereniging van bedrijven die milieubewust en vanuit een ecologische visie werken aan een natuurrijke omgeving.
wildeweelde.org
Vogelbescherming Nederland is een natuurbeschermings-organisatie die opkomt voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden.
vogelbescherming.nl

Een levende tuin maken, doen we niet alleen. Want hoe meer mensen meedoen, hoe meer leven! Voor informatie, advies, inspiratie, aanleg en onderhoud van een levende tuin, zijn onderstaande organisaties beschikbaar.