Samen bouwen aan meer groen

Wie doet er mee?

Een levende tuin maken, doen we niet alleen. Want hoe meer mensen meedoen, hoe meer leven! Verschillende organisaties in Nederland ondersteunen de Levende Tuin. Je kunt er terecht voor advies, antwoord op vragen of adressen van hoveniers bij jou in de buurt.

NL Greenlabel

NL Greenlabel maakt zich hard voor duurzame buitenruimtes, zowel in producten, materialen als planten. De ‘NL’ in NL Greenlabel staat voor de namen van de initiatiefnemers Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra, presentator van het tv-programma Eigen Huis & Tuin. Samen willen zij consumenten, bedrijven, overheden en professionals inspireren en informeren over de voordelen en mogelijkheden van een levende tuin.

Contact

NL Greenlabel
Julianaweg 22
7078 AR Megchelen

Telefoon: 088 1001810
http://www.nlgreenlabel.nl

VHG

Branchevereniging VHG komt op voor ondernemers in het groen, zoals hoveniers, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters. Je kunt op hun website zoeken naar namen en adressen van vakmensen bij jou in de buurt. Ga je in zee met een VHG-hovenier, dan kun je rekenen op: vakkundige aanleg of renovatie van je tuin, deskundig advies, planmatig onderhoud.

Contact

Branchevereniging VHG
Postbus 1010
3990 CA Houten

Telefoon: 030 659 55 50
http://www.vhg.org/

Groei & Bloei

Groei & Bloei is het grootste tuintijdschrift én de leukste tuinvereniging van Nederland. Steeds meer mensen willen alles weten van tuinen en tuinieren. Niet alleen omdat ‘groen’ mooi is, maar ook omdat een groene omgeving bijdraagt aan een gezondere leefomgeving: meer vlinders en bijen, een betere waterhuishouding en lekker voedsel uit eigen tuin.

Ieder jaar organiseert G&B de Nationale Tuinweek en het Open Tuinen Weekend. Voor jaarrond inspiratie voor je tuin, moestuin, balkon of daktuin, kun je terecht bij Groei & Bloei. Bij het abonnement op het tijdschrift hoort ook het lidmaatschap van de vereniging Groei & Bloei met ruim 130 lokale afdelingen die van alles organiseren: cursussen, workshops, lezingen, plantenruilbeurzen en tuinexcursies. Je hoeft geen ‘tuinprofessional’ te zijn om van tuinieren te genieten en met elkaar maken we Nederland groener!

Contact

Groei & Bloei
Louis Pasteurlaan 6
2719 EE Zoetermeer

Telefoon: 079-3681216
http://www.groei.nl/

De Bomenstichting

De Bomenstichting zet zich sinds 1970 in voor het behoud van bomen in de stad en op het platteland. De stichting geeft informatie bij vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen en geschillen over bomen.

Contact

De Bomenstichting
Uiterwaardenstraat 308
1079 DB Amsterdam

Telefoon: 020 330 6008
http://www.bomenstichting.nl

Nederlandse Bijenhoudersvereniging

De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) behartigt landelijk de belangen van imkers in alle hoeken van het land. De vereniging is gevestigd in het Bijenhuis in Wageningen.

Contact

Nederlandse Bijenhoudersvereniging
Grintweg 273
6704 AP Wageningen

Telefoon: 0317 422 422
http://www.bijenhouders.nl

Tuinbranche Nederland

Tuinbranche Nederland behartigt de belangen van de tuinbranche en haar aangesloten ondernemers. Dit zijn fabrikanten, importeurs en leveranciers in tuinartikelen, groen- en tuincentra en winkels waar de verkoop van tuinartikelen centraal staat, variërend van potgrond en mest tot gereedschappen en tuinmeubelen. Bij de leden kunt u terecht met De Nationale Tuinbon, www.nationale-tuinbon.nl

Contact

Tuinbranche Nederland
Postbus 762
3700 AT Zeist

Telefoon: 088 97 30 608
http://www.tuinbranche.nl/

Netwerk Groene Bureaus

Het Netwerk Groene Bureaus is de brancheorganisatie van groene adviesbureaus. Het Netwerk telt 68 adviesbureaus en vertegenwoordigt tweederde van de groene adviseurs in Nederland. Zij werken bij multinationals, grote adviesbureaus, kleinere adviesbureaus en als éénpitter en geven advies over activiteiten waarbij natuur betrokken is, zoals het inrichten van natuurgebieden, parken, groenstroken etc.

Contact

Netwerk Groene Bureaus
Zeisterweg 14
3984 NL Odijk

Telefoon: 030 6565466
http://www.netwerkgroenebureaus.nl

Stadswerk

Vereniging Stadswerk Nederland adviseert gemeenten over het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen in steden. Onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving is een heel kostbaar bezit. Wat hebben we nodig om deze goed te ontwerpen, in te richten en te beheren? En hoe kunnen gemeenten dit doen samen met betrokken burgers? Vereniging Stadswerk Nederland laat gemeenten kennis en ervaring met elkaar delen en horen ze van elkaar “hoe het in de praktijk kan”.

Contact

Vereniging Stadswerk Nederland
Postbus 416
6710 BK Ede

Telefoon: 0318 692721
http://www.stadswerk.nl

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, NVTL, zet zich in voor ontwerpers van tuinen en landschappen. Met circa 800 leden vormt de vereniging een brede afspiegeling van de Nederlandse vakpraktijk. Op de website kun je op naam of via de kaart zoeken naar een tuinarchitect bij jou in de buurt. De NVTL organiseert onder andere elk jaar in juni de Nationale Tuinontwerpdag. Je krijgt dan tijdens een gratis spreekuur advies over ontwerp, aanleg en beheer van je tuin.

Contact

NVTL
Jollemanhof 14
1019 GW Amsterdam

Telefoon: 020 4275590
http://www.nvtl.nl/

Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland zorgt voor de bescherming van in het wild levende vogels en vogels in de tuin. Wereldwijd worden duizenden vogels en natuurgebieden bedreigd. De Vogelbescherming werkt samen met BirdLife Partners in andere landen op internationaal niveau aan structurele oplossingen, die goed zijn voor mens en natuur. De stichting helpt onder andere jou van je tuin een vogelparadijs te maken. Ook gemeenten, bouwondernemingen en –corporaties krijgen ondersteuning om buurten en gebouwen vogelvriendelijk te maken.

Contact

Vogelbescherming Nederland
Postbus 925
3700 AX Zeist

Telefoon: 030 6937799
http://www.vogelbescherming.nl

De Vlinderstichting

De Vlinderstichting werkt aan het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland. Maatregelen om de vlinders en libellen te beschermen zijn hard nodig. Want veel bedreigde vlinder- en libellensoorten in kleine leefgebiedjes balanceren op de rand van uitsterven. De Vlinderstichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer, zodat de leefomstandigheden van vlinders en libellen verbeteren. Daarnaast houdt De Vlinderstichting zich bezig met voorlichting en educatie voor volwassenen en kinderen.

Contact

De Vlinderstichting
Postbus 506
6700 AM Wageningen

Telefoon: 0317 467346
http://www.vlinderstichting.nl

Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam, ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Contact

Ministerie van Economische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Telefoon: 070 379 8911
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez